SUPERWIZJA ONLINE 4 PORY ROKU
Zapraszam na kolejne spotkania psychoterapeutów zainteresowanych superwizją. Można zgłosić się na jedno spotkanie lub więcej w zależności od tego, co uznacie za pomocne. Pierwszeństwo w superwizowaniu będą miały osoby, które prześlą wcześniej opis przypadku.
Termin
:
Zima - 23.01.2024, 16:30-20:30
Wiosna - 23.04.2024, 16:30-20:30

Forma: online
Zgłoszenia: info@p-i-e.pl.


 

SUPERWIZJA W POLSKIM INSTYTUCIE ERICKSONOWSKIM

Prowadzę superwizję w Polskim Instytucie Ericksonowskim, w nurcie ericksonowskim w małych, kilkuosobowych grupach. Superwizja zazwyczaj odbywa się raz w miesiącu i trwa przez kilka lat.

Osoby superwizowane pracują w modalności ericksonowskiej, czasami łączą to podejście z innymi, najczęściej z terapią poznawczo- behawioralną. Superwizanci pracują w szpitalach, poradniach przyklinicznych, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, zespołach gabinetów lub w niezależnych gabinetach psychoterapeutycznych. Prowadzą terapię indywidualną, terapię rodzin i par oraz terapię grupową.

W czasie posiadania certyfikatu superwizora rekomendowałem 7 osób do certyfikatu superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i 4 terapeutów do certyfikatu superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ponadto rekomendowałem osoby do certyfikatu psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i certyfikatu psychoterapeuty EAP.
Zgłoszenia: info@p-i-e.pl.


 

SUPERWIZJA W SĄDACH RODZINNYCH

Od 2013 roku jestem Superwizorem w Sądach Rodzinnych. Superwizuję zarówno dla Opiniodawczych Zespołów Specjalistów Sądowych, jak i dla Sędziów tych Sądów.

Cele superwizji:

  • zwiększenie rozumienia zjawisk systemowych i wpływu instytucji na przyszłość funkcjonowania indywidualnego i rodzinnego w zakresie wydawanej opinii. 
  • Zwiększenie rozumienia systemowych współzależności i miejsca eksperta w systemie sądowniczym (współpraca z sędziami, kuratorami, innymi ekspertami np. w zespole).
  • Zwiększenie refleksji na temat długofalowych indywidualnych i systemowych konsekwencji opinii eksperckiej.
  • Wzrost zaufania do siebie i swoich kompetencji.
  • Redukcja napięć i emocjonalnych obciążeń związanych z funkcjonowaniem zawodowym.


 

SUPERWIZJA W JĘZYKU ANGIELSKIM I NIEMIECKIM

Od września 2019 prowadzę superwizję online po angielsku, a od 2021 w języku niemieckim.